Aluemalli ylläpitäjä

Jotta pystytte tekemään alla olevia toimenpiteitä, teidän täytyy olla kirjautuneena sisään ylläpidon tunnuksella. Jokainen ohje alkaa sivuston etusivulta, eli osoitteesta https://book.videovisitlive.com/fi/

Jos ohjeessa pyydetään ottamaan yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen, ohjeet tähän löytyvät täältä.

Jos asia ei koske pelkästään aluemallia

Aluemalli

Aluemalli asetuksissa pystytte hallinnoimaan aluemallin asetuksia. Alla olevat ohjeet alkavat Aluemallin sivulta.

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. Sivun alaosasta Aluemalli alta painakaa Aluemalli

Federaation asetukset

 1. Painakaa Federaation asetukset

Täältä löytyy seuraavat asetukset:

 • Salli hoitajien väliset soitot federaation ja alayrityksen välillä
  • Sallitaanko soitot aluemallin ammattilaisilta alayrityksen ammattilaisille ja alayritysten ammattilaisilta federaation ammattilaisille
 • Salli hoitajan soitot federaatiosta alayrityksen asiakkaille
  • Sallitaanko soitot aluemallin ammattilaisilta alayritysten asiakkaille
 • Salli alayrityksen hoitajien soitot hoitajaryhmien välillä
  • Sallitaanko ammattilaisten soitot eri aliorganisaatioiden hoitajaryhmien välillä
 • Salli ostopalveluiden soitot alayritysten käyttäjille
  • Sallitaanko ostopalveluiden soitot alayritysten käyttäjille
  • Tämän lisäksi jos halutaan, että ostopalvelulta voi soittaa alayritysten asiakkaille, teidän täytyy sallia se erikseen ostopalvelut asetuksissa, tästä ohjeet alla

Ostopalvelut

 1. Painakaa Ostopalvelut
 2. Painakaa Käyttörajoitukset ostopalvelun riviltä, jonka asetuksia haluatte muokata

Täältä löytyy seuraavat asetukset:

 • Salli ostopalveluiden soitto alayrityksen asiakkaille
  • Sallitaanko ostopalveluiden soitto alayritysten asiakkaille, katsokaa Salli ostopalveluiden soitot alayritysten käyttäjille federaation asetuksista yltä
 • Salli asiakkaiden soittaa ostopalveluihin
  • Sallitaanko asiakkaiden soittamaan ostopalveluiden ammattilaisille

Ryhmähallinta

Ryhmähallinnassa pystytte hallinnoimaan Hoitaja- ja Asiakasryhmiä. Alla olevat ryhmähallinnan ohjeet alkavat kaikki Ryhmähallinnan sivulta.

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Käyttäjäasetukset alta painakaa Ryhmähallinta

Hoitajaryhmät

Lisää hoitajaryhmä

 1. Kirjoittakaa hoitajaryhmän nimi Lisää hoitajaryhmän alle Nimi -kenttään
 2. Painakaa Lähetä

Lisää käyttäjä hoitajaryhmään

 1. Valitkaa käyttäjä, jonka haluatte liittää hoitajaryhmään Lisää käyttäjä hoitajaryhmään alla olevasta Käyttäjä -pudotusvalikosta
 2. Valitkaa hoitajaryhmä, johon haluatte liittää valitun käyttäjän Hoitajaryhmä -pudotusvalikosta
 3. Painakaa Lähetä

Poista hoitajaryhmä

 1. Valitkaa hoitajaryhmä, jonka haluatte poistaa Poista hoitajaryhmä alla olevasta Hoitajaryhmä -pudotusvalikosta
 2. Painakaa Lähetä

Poista käyttäjä hoitajaryhmästä

 1. Painakaa Poista käyttäjän riviltä Hoitajaryhmät alla

Asiakasryhmät

Lisää asiakasryhmä

 1. Kirjoittakaa asiakasryhmän nimi Lisää asiakasryhmän alle Nimi -kenttään
 2. Painakaa Lähetä

Lisää käyttäjä asiakasryhmään

 1. Valitkaa käyttäjä, jonka haluatte liittää asiakasryhmään Lisää käyttäjäasiakasryhmään alla olevasta Käyttäjä -pudotusvalikosta
 2. Valitkaa hoitajaryhmä, johon haluatte liittää valitun käyttäjän Asiakasryhmä -pudotusvalikosta
 3. Painakaa Lähetä

Poista asiakasryhmä

 1. Valitkaa asiakasryhmä, jonka haluatte poistaa Poista asiakasryhmä alla olevasta Asiakasryhmä -pudotusvalikosta
 2. Painakaa Lähetä

Poista käyttäjä asiakasryhmästä

 1. Painakaa Poista käyttäjän riviltä Asiakasryhmät alla

Vastuuryhmät

Liitä asiakasryhmä hoitajaryhmään

 1. Liitä asiakasryhmä hoitajaryhmään alla valitkaa Asiakasryhmä -pudotusvalikosta asiakasryhmä, jonka haluatte liittä hoitajaryhmään
 2. Valitkaa Hoitajaryhmä -pudotusvalikosta hoitajaryhmä, jonka haluatte liittää asiakasryhmään
 3. Painakaa Lähetä

Poista asiakasryhmän hoitajaryhmäliitos

 1. Painakaa Poista liitoksen riviltä Vastuuryhmät alla

Aluemalli ja kalenteritapahtumat

Käyttöönotto

Jos teillä on kalenteritapahtumia, jotka on luotu etukäteen ja aluemallin myötä kalenteritapahtumat on luotava uudelleen, täytyy ne mahdollisesti luoda uudelleen.

Tämä johtuu siitä, että kalenteritapahtumat jäävät yrityksen alle, mihin ne luodaan.

Voitte halutessanne luoda tyhjän yritysten välisen kalenteritapahtumajaon, jonka voitte yhdistää kalenteritapahtumaan sitä luodessa. Jos olette luoneet etukäteen kalenteritapahtumia, ne täytyy luoda uudelleen. Kannattaa infota asiakkaita ja ottaa osallistujat ylös, jotta voisitte ne lisätä takaisin.

Sisällöntuoton pääkäyttäjän ohjeesta löytyy ohjeet näihin: Sisällöntuotto pääkäyttäjä