VV Live Pääkäyttäjä

Jotta pystytte tekemään alla olevia toimenpiteitä, teidän täytyy olla kirjautuneena sisään ylläpidon tunnuksella. Jokainen ohje alkaa sivuston etusivulta, eli osoitteesta https://book.videovisitlive.com/fi/

Jos ohjeessa pyydetään ottamaan yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen, ohjeet tähän löytyvät täältä.

Käyttäjänhallinta

Uusien tunnusten luominen

Tunnusten luominen

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. Käyttäjät alta painakaa Tilaa käyttäjätunnuksia
 3. Täyttäkää tunnuksen Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti -kentät
  1. Kun yhden rivin kentät on täytetty, aukeaa uusi rivi, johon voitte tarvittaessa syöttää seuraavan luotavan tunnuksen tiedot
 4. Kun olette kirjoittanut tunnusten tiedot, kannattaa ne vielä kertaalleen tarkastaa
 5. Tämän jälkeen painakaa Tilaa
 6. Tilauksen jälkeen kerrotaan vielä luodut tunnukset sekä ilmoitetaan jos joitakin tunnuksia ei onnistuttu luomaan
 7. Mahdollisia syitä tähän ovat virheellinen sähköpostiosoite taikka sähköpostiosoite on jo käytössä järjestelmässä
  1. Jos sähköpostiosoite on kirjoitettu oikein eikä se sisällä ääkkösiä, varmistakaa Työntekijät -listasta löytyykö kyseistä tunnusta jo yrityksen alta
  2. Jos ei, saattaa olla, että tunnus on jo olemassa toisen yrityksen alla, jolloin ottakaa yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen
 8. Kun olette luonut halutut käyttäjätunnukset, tunnuksille täytyy sallia eRoom. Katso alta VV Live:n salliminen ja estäminen

VV Live:n salliminen ja estäminen

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eRoom alta painakaa eRoom
 3. Tunnuksen kohdalta valitkaa Salli eRoom tai Estä eRoom

Tunnusten hallinta sekä uudelleennimeäminen

Tunnusten muokkaus

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. Käyttäjät alta painakaa Työntekijät
 3. Etsikää muokattava tunnus ja painakaa tunnuksessa käytössä olevaa nimeä muokataksesi sitä
 4. Muokatkaa Etu- ja Sukunimi -kentät haluamaanne muotoon
  1. Huom! Kumpikaan kenttä ei saa olla tyhjä
  2. Huom! Älkää käyttäkö nimikentissä erikoismerkkejä (esim: -, <, >, #, @ jne.)
 5. Käyttäjätunnuksen ja Sähköpostiosoitteen tulee olla samat
 6. Sijainti -kenttä määrää tunnuksen kielen
  • Suomenkieli on Finland (fi)
  • Englanti on UK (uk) ja USA (us)
 7. Ongelmatilanteissa voitte muokata Aikavyöhyke -kohtaa laittamalla siihen Europe/Helsinki
 8. Täällä voitte myös vaihtaa salasanaa
  1. Salasanan täytyy sisältää suuria sekä pieniä kirjaimia sekä erikoismerkkejä ja sen täytyy olla vähintään 6 merkkiä pitkä
 9. Kun olette valmis, painakaa Päivitä

Jos tunnuksen käyttö täytyy estää, voitte painaa Lukitse ja jos haluatte poistaa tunnuksen täysin yrityksen alta, ottakaa yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen. Tämä täytyy tehdä, kun omaistunnus otetaan pois käytöstä.

Tunnuksen kirjautumislinkin hakeminen

Kirjautumislinkkiä voidaan käyttää ammattilaisten sisäänkirjautumisessa. Jos eRoomia ei ole sallittu kyseiselle käyttäjälle, kirjautumislinkkiä ei voida hakea eikä se toimi, katso ohjeen kohta VV Liven salliminen ja estäminen.

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eRoom alta painakaa eRoom
 3. Etsikää tunnus jonka kirjautumislinkki tahdotaan ja painakaa Muokkaa
 4. Kirjautumislinkki löytyy Kirjautumislinkki: -tekstin jälkeen