VV Live Handledning för yrkeskunnig personal

Installering av en ny arbetsstation

Vi rekommenderar att du noggrant går igenom följande instruktioner innan du tar i bruk en ny arbetsstation

VV Live, funktionalitet och tillämpningsmöjligheter

 • De tre viktigaste verktygen i VV Live tjänsten är mötesbokning-extranät, mötesbokning-intranät och kundtjänst.
 • För att gå till Live tjänsten, krävs det att du klickar på din Live, LOGGA IN -länk, som även kallas för din hash – länk. När du har loggat in blir du automatiskt styrd till startsidan för tidsbokning.
 • Den horisontella menyn i VV Live webbfönstret innehåller länkar som direkt styr dig till Mötesbokning eller Kundtjänst startsidan. Längst till vänster i meny fältet ser du ditt användarnamn, vilket du har loggat in med.
 • Genom att klicka på högtalarikonen till vänster om ditt användarnamn, kan du kontrollera dämpningen av högtalarfunktionen.

Läs mer i vår guide för VV Live funktionalitet:

Videoförbindelsen

 • Din tidsbokning syns genast i webbfönstrets horisontella info element efter att du har initierat en VV Live session.
 • Ifall du har bokat flera videoförbindelser kan du överblicka alla dina videoförbindelser i info elementet. Du kan också växla emellan videoförbindelserna efter behov genom att välja någon av de aktiva videoförbindelserna i info elementet.
 • Anslut dig till en videoförbindelse genom att klicka på Lur -ikonen.
 • Kugghjul -ikonen visar detaljerna för din videoförbindelse.

Panelen för mötesverktyg:

 • Visar detaljer för starttid och sluttid av din videoförbindelse
 • Visar deltagarlista
 • Visar temat för mötet
 • Berättar mötesmetoden
 • Bjud in nya deltagare från din kontaktlista, läs mer VV Live Tidsbokning
  • Välj deltagare och tryck på plus -knappen för att inkludera
  • För en aktiv session kan endast 1 deltagare tilläggas
 • Tidsbokningen kan förlängas i 15 minuters intervall
 • Tidsbokningen kan avbokas
 • Kugghjul -ikonen tillåter dig administrera specifika inställningar för din videoförbindelse

1. Klicka på VideoVisit -ikonen, som länkar dig till adressboken.

2. Klicka på kalender -ikonen, som länkar dig till kalenderfunktionens aktiviteter.

3. Klicka på adressbok -ikonen, som länkar dig till adressboken.

 • I administreringsfunktionen kan du styra deltagarnas kamera och mikrofon. Du kan här slå av / slå på deltagarnas mikrofoner och kameror.
 • Presentera -knappen tar över hela mötet och som mötesledare kan du nu fritt välja deltagare som syns eller hörs i videoförbindelsen.
 • Presenter funktionen kan deaktiveras genom att trycka på Grupp -knappen bredvid
 • Då det återstår 5 minuter av tidsbokningen blir du meddelad på VV Live webbsidan av återstående tid i din videoförbindelse.
  • Genom att följa upp meddelandet på VV Live webbsidan kan du förlänga din mötesbokning med 15 minuter.