Installering av Lenovo Miix320 surfplatta

Före installering

  • Kontrollera att enheten fungerar felfritt innan den levereras till slutanvändaren.
  • TIPS! Gör ett antal test samtal på kontoret för att verifiera att surfplattan fungerar felfritt.
  • Enheten måste vara fulladdad innan den levereras till slutanvändaren.

Installation

 • Säkerställ att surfplattans externa tangentbord är tillgänglig vid installering.
  • Använd det tangentbord som levererades tillsammans med surfplattan eller använd ett annat kompatibelt USB baserat tangentbord.
  • Obs! Nya Lenovo Miix320 surfplattor kräver en USB_C adapter för att använda ett externt kopplat tangentbord.
  • Tangentbordet kan behövas ifall oförutsedda tekniska problem uppstår när surfplattan installeras.
  • Glöm inte att ta med dig tangentbordet efter en fulländad installering!
 • Undvik att montera surfplattans videokamera mittemot fönster eller starka ljuskällor. Då ljuset kommer in från fönstret eller en lampa kan ansiktet lätt bli mörklagt på bildskärmen och eventuellt kan inte mottagaren se ansiktet ordentligt.
 • Surfplattan monteras alltid på det stödet som är inkluderat i leveransen.
  • Surfplattan är stadigvarande monterat på stödet i ett rätt läge. Surfplattan får inte avlägsnas från denna fasta montering. Surfplattan kvarstår alltid i den fasta monteringen och den skall alltid vara i ett rätt läge för att fungera utomordentligt.
 • Kundens behov kan påverka den slutgiltiga platsen för montering av surfplattan.
  • Då måltiderna behöver övervakas är det viktigt att matbordet är synligt under pågående videokonferens.
  • Montera surfplattan tillräckligt nära ett eluttag för växelström(220 V)
 • Koppla in elledningen och starta upp surfplattan genom att hålla startknappen nedtryckt i 4 sekunder. Surfplattan startar upp när du ser texten Lenovo eller ZTE på bildskärmen.
  • Vänta nu i några minuter. Surfplattan är redo för service när du ser VideoVisit användargränssnittet på bildskärmen.
 • Starta upp en videokonferens för att överblicka internet förbindelsens kvalitet.

Bristande funktionsduglighet

 • VideoVisit användargränssnittet syns inte på bildskärmen.
  • Kontrollera att surfplattan är uppkopplad till internet.
  • Kontrollera att mobildata funktionen är aktiverad i surfplattans inställningar.
  • Då ingen internet förbindelse finns till förfogande ser du “Server not found” texten på bildskärmen, vilket innebär att VideoVisit användargränssnittet inte kan laddas i surfplattan.
  • Kontrollera att surfplattan har genomgått en grundlig testning på kontoret innan den levererades till slutkunden och att alla tjänster fungerade felfritt.
   • Läs mer om hur du kan verifiera din internet förbindelse i kapitlet nedanför, Granska din internet förbindelse
 • Upplever du video kvaliteten som dålig?
  • Troligtvis är det underliggande problemet i din Internet förbindelse.
  • Läs mer om hur du kan verifiera din internet förbindelse nedanför, Granska din Internet förbindelse
  • Kontakta ditt Service Team om situationen inte kan lösas.
 • Kontakta ditt Service Team ifall din surfplatta inte fungerar enligt dess produkt beskrivning.

Granska din Internet förbindelse

 • Koppla in det externa tangentbordet i surfplattan.
 • Tryck ctrl + alt samtidigt som du skriver bokstäverna VVAG på tangentbordet.
  • Tangentbord och mus kan nu användas
  • Tryck alt+f4 samtidigt som webbläsaren är vald
   • Ifall webbläsaren startar upp efter en tid, prova trycka ctrl + alt + VVAG igen
 • Observera internet kvaliteten nere i högra hörnet av bildskärmen genom att räkna antalet stolpar. Stolparna indikerar signalstyrkan för internet förbindelsen.
  • Ifall inte stolpar syns överhuvudtaget, tryck in ^ knappen. Nu kan du observera antalet stolpar som visar din momentana kvalitet av din internet förbindelse.
 • Ifall en internet förbindelse finns, men videokvaliteten är dålig, rekommenderas en överföringshastighets test av din internet förbindelse;
  • Öppna Firefox och samtidigt håll nedtryckt SHIFT knappen.
  • Mata in i din adress i Firefox webbläsaren: http://speedof.me/
  • Initiera testen, Start test
  • Resultatet förväntas ligga i området av:
  • - 10 Mbps Download ( Nedladdnings hastighet )
  • - 5 Mbps Upload ( Uppladdnings hastighet )
  • När videoförbindelse krävs emellan flera parter behövs en multi session, som kräver en Nedladdnings hastighet runt 20 Mbps ( Megabit per sekund )
  • Maximum värde för latens är 100 ms ( milli- sekunder )
 • Om kundens fasta internet förbindelse inte fungerar med tillräcklig hastighet, kan du försöka att övergå till trådlös WLAN förbindelse, om en sådan finns tillgänglig hos kunden.
  • Tryck på internet symbolen
  • Välj WLAN
   • WLAN är aktiverad när balken är färgad i blå färg.
  • Välj kundens privata trådlösa WLAN nätverk.
  • Mata in WLAN basstationens lösenord som finns på baksidan av enheten.