Aluemalli ammattilainen

Sisäänkirjautuminen

 1. Päästäksenne aluemallin soittonäkymään ensiksi kirjautukaa sisään
 2. Tämän voitte tehdä joko kirjautumislinkillä tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla
  • Kirjautumislinkkiä voitte pyytää ylläpitäjältänne
  • Jos haluatte käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa, voitte kirjautua sisään täällä: https://book.videovisitlive.com/fi/eroom/ng
  • Käyttäjätunnus on sähköpostiosoitteenne
  • Jos teillä ei ole salasanaa tai haluatte vaihtaa sen, katsokaa ohje Salasanan vaihto
 3. Kun olette kirjautuneet sisään, valitkaa ylhäältä Aluemalli, ks kuva alla

Jos sisäänkirjautumisen jälkeen päädytte vanhaan käyttöliittymään (yläpalkin kuva alla), painakaa yläpalkista eRoom, jonka jälkeen pääsette yllä olevaan näkymään, josta voitte valita aluemallin.

Käyttöliittymä

Valikko

Aluemallissa vasemmalla olevan listan avulla voitte rajoittaa oikealla puolella näkyviä yhteystietoja.

 • Valikko
  • Asiakkaat
   • Valitsee alta kaikki asiakasryhmät
  • Tulosyksiköt
   • Valitsee alta kaikki tulosyksikköryhmät
  • Tulosyksiköiden asiakkaat
   • Valitsee alta kaikki tulosyksiköiden asiakkaita sisältävät ryhmät
  • Ostopalvelut
   • Valitsee alta kaikki ostopalveluryhmät
 • Ryhmät
  • Oma ryhmä
   • Näyttää omassa ryhmässä olevat ammattilaiset
  • Omat asiakkaat
   • Näyttää oman ryhmän asiakkaat

Kontaktivalikko

 • Kontaktivalikon yläpuolella on hakukenttä, käyttäkää tätä, jos teillä näkyy useampi sivu kontakteja
 • Valitkaa listasta kontaktit, joille haluatte soittaa
 • Valitut kontaktit näkyvät harmaina sekä niiden nimet näkyvät Valitut kontaktit -listassa
 • Voitte poistaa valittuja kontakteja valinnoista joko painamalla riviä kontaktilistalta tai helpommin Valitut kontaktit -listalta

Tyhjennä valinnat ja Luo varaus -napit

 • Tyhjennä valinnat -nappi tyhjentää valitut kontaktit listan
 • Luo varaus -nappi luo varauksen

Varauksen luominen

Alla olevalla ohjeen avulla voitte:

 • Soittaa heti alkavia videopuheluita
 • Ajastaa hoitajakäyntejä

Ajastettuja hoitajakäyntejä voitte käyttää esimerkiksi päivittäisten soittolistojen luomiseen.

 1. Valitkaa haluamanne kontaktit, jotka haluatte varaukseen
 2. Painakaa Luo varaus -nappia
  • Jos ette ole valinneet yhtään kontaktia, eli Valitut kontaktit -lista on tyhjä, Luo varaus -napin painaminen ei tee mitään
 3. Aukeaa Soita puhelu -dialogi
  1. Kirjoittakaa varauksen aihe
   • Huom, varauksen aihe tallentuu pakkosoiton syyksi, jos pakkosoitto on valittu
  2. Valitkaa varaustavaksi Vidyo
  3. Valitkaa varauksen ajankohta
   1. Jos haluatte, että varaus alkaa heti
    • Jättäkää päivämäärä-kenttä tyhjäksi
   2. Jos haluatte ajastaa varauksen
    • Valitkaa varauksen päivämäärä ja kellonaika
  4. Valitkaa varauksen kesto
  5. Jos haluatte, että puhelu on pakkosoitto, eli kun varaus alkaa, asiakaslaitteet vastaavat automaattisesti, valitkaa Pakkosoitto
   • Kun valitsette pakkosoiton, laittakaa aina kutsun aiheeseen mukaan pakkosoiton syy
  6. Varmistakaa alla olevasta listasta, että siinä näkyy oikeat osallistujat
  7. Painakaa Lähetä
  8. Aukeaa Varaus luotu onnistuneesti! -dialogi
 • Varaukseen liittyminen - katsokaa kohta Varaukseen liittyminen alta

Aktiiviset varaukset

 • Kun VV Live:n puolella luo videoyhteyden, se ilmestyy ylös yläpalkin alle
 • Jos teillä on useampi videoyhteys auki, voitte selata niitä vasemmasta yläkulmasta löytyvästä pudotuslistasta
 • Luurin kuvasta liitytte videoyhteyteen
 • Rattaasta pääsette videoyhteyden asetuksiin

Varaukseen liittyminen

Kun olette joko soittaneet puhelun, joka alkaa heti tai varattu varaus alkaa, pääsette varaukseen seuraavalla tavalla:

 1. Valitkaa vasemmassa yläkulmassa olevasta pudotusvalikosta varaus johon haluatte liittyä
 2. Painakaa vihreää luuria

Videoyhteyden käyttöliittymä

Lue VidyoWeb käyttöliittymän ohje täältä

Varauksen asetukset

  • Asetuksista näette moneltako yhteys on alkanut ja moneltako se loppuu
  • Näette varauksen osallistujat
  • Näette varauksen Kuvauksen
  • Näette asiointitavan
  • Voitte lisätä uusia osallistujia yhteysteidoistasi, katso VV Live Ajanvaraus kuinka voitte lisätä lisää yhteystietoja
   • Valitkaa henkilö, jonka haluatte lisätä ja painakaa plussaa lisätäksenne hänet
   • Päällä olevaan istuntoon voi lisätä vain yhden uuden osallistujan
  • Voitte pidentää varausta 15 min kerrallaan
  • Voitte lopettaa varauksen
  • Voitte mennä varauksen hallintaan painamalla Hallinta tekstin vieressä olevaa ratasta
   • Jos tätä mutteria teillä ei näy ja haluatte sitä käyttää, pyytäkää, että teidän yrityksen ylläpitäjä ottaa yhteyttä VideoVisitin tukeen ja pyytää Vidyon hallintapaneelin sallimista

Varauksen hallinta ja osallistujan mykistäminen Vidyon hallintapaneelissa

Pääsette tähän näkymään yllä olevan ohjeen avulla.

   • Varauksen hallinnassa pystytte pakottamaan käyttäjän kameran sekä mikrofonin pois päältä ja takaisin päälle painamalla osallistujan riviltä joko kameran tai mikrofonin ikonia

Varausajan loppuminen

 • Kun varauksesta on jäljellä 5 minuuttia, saatte ilmoituksen tästä
  • Ilmoitus ei tule itse videoyhteyden välilehdelle, vaan VV Live:n puolelle
  • Ilmoituksen kautta voit pidentää varausta 15 minuuttia

Asiakkaan poistaminen istunnosta

Valitse haluamasi istunto ja paina "Hae osallistujat"

Valitse haluamasi asiakas ja paina tämän kohdalta "Katkaise yhteys" tällöin asiakaslaite palautuu normaalinäkymään