Asiakkaiden nimet eivät näy videolla

Asiakkaiden nimet saa takaisin muokkaamalla tietokoneen rekisteriä. Tämä vaatii ylläpitäjän oikeudet, eli kysykää apua teidän omalta tietohallinnolta.

  • Tietokone\HKEY_CURRENT_USER\Software\Vidyo\Vidyo Web\2.0\Enable Show Participant Name
    • 0 = poissa päältä
    • 1 = päällä

.reg tiedoston käyttäminen

Luokaa EnableShowParticipantName.reg tiedosto notepadilla sekä lisätkää seuraava teksti sinne tai käyttäkää alle liitettyä tiedostoa

EnableShowParticipantName.reg : https://drive.google.com/file/d/1boiAawzl6st66_C5P4xZ-EzSZ-4ilkH9/view?usp=sharing

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Vidyo\Vidyo Web\2.0]

"Enable Show Participant Name"=dword:00000001