Kirjanmerkin luominen työpöydälle

  • Painakaa hiiren oikealla painikkeella työpöytää
  • Valitkaa Uusi
  • Painakaa Pikakuvake.
  • Kysyttäessä syöttäkää Kirjoita kohteen sijainti: -tekstikenttään saamanne kirjautumislinkki kokonaisuudessaan, hash-loppuosan kanssa
  • Painakaa Seuraava
  • Kirjoittakaa kenttään nimi kirjautumislinkille
  • Painakaa Valmis

Voitte myös luoda kirjanmerkin työpöydälle raahaamalla jo olemassa olevan kirjanmerkin selaimesta työpöydälle.