WLAN yhteyden / Mokkulan käyttöönotto Windows

Ennen toimenpiteitä varmistakaa, että tablet jolle mokkulaa ollaan yhdistämässä on päällä.

 1. Siirtäkää SIM-kortti tabletista mokkulaan.

 2. Käynnistäkää mokkula.

 3. Kytkekää näppäimistö kiinni laitteeseen.

 4. Jos selain käynnistyy, painakaa alas ja pitäkää alhaalla CTRL + ALT ja näppäilkää V V A G. Tämän jälkeen painakaa selainta ja painakaa pohjaan ALT+F4, joka sammuttaa selaimen.

  • Jos teillä on käytössä Lenovo Miix320 ja käytätte laitteen näppäimistöä, painakaa alas ALT+FN+4, jotta suljette selaimen. Jos selain käynnistyy uudelleen sen aikana, kun olette poistamassa SIM-kortin PIN koodin kyselyä, tehkää tämä vaihe uudelleen.

  • Jos VVAG ei tee mitään, kirjoittakaa ensin näppäimistöllä normaalisti unlock. D330 malleissa on näppäimistölukko oletuksena päällä ja tämä komento poistaa sen. Tämän jälkeen CTRL+ALT pohjassa pitäen kirjoittakaa VVAG uudelleen.

 5. Painakaa verkkoyhteyden ikonia.

  • Jos laitteessa ei ole yhteyttä käytössä, ikoni on sama, kuin toinen ikoni viereisessä kuvassa.

  • Jos laitteessa on verkkoyhteys, ikoni näyttää toisen kuvan neljänneltä ikonilta. Siinä saattaa olla osa palkeista tummanharmaalla.

Oikealle ilmestyy valikko, jossa on tietoa verkkoyhteyksistä. Jos vieressä näkyvä Wi-Fi palkki on harmaana, painakaa sitä, niin Wi-Fi menee päälle.

Valitkaa yllä olevasta listasta haluttu Wi-Fi verkko. Jos otatte käyttöön mokkulaa, katsokaa mokkulan verkon nimi mokkulasta.

Kun olette valinneet verkon kysytään yleensä salasanaa. Jos käytätte näytöllistä mokkulaa, tämä näkyy yleensä mokkulan näytöllä viimeistään, kun painetaan vieressä olevaa nappia. Jos käytätte jotain muuta verkkoa, salasana löytyy usein reitittimen takaa alta pohjasta.

Syöttäkää salasana vieressä näkyvään kenttään ja painakaa Seuraava

Kun olette yhdistänyt verkkoon, näkyy vieressä oleva näkymä ja Windowsin ilmoituspalkissa oleva verkko-ikoni muuttuu Wi-Fi ikoniksi.

Suositeltavaa on vielä käynnistää tablet uusiksi ja varmistaa, että VideoVisit näkymä tulee normaalisit ruudulle.