VV Home sisällöntuottaja

Sisällöntuottajat, eli Event operaattorit ovat käyttäjiä, joilla on oikeus luoda ja pitää tapahtumia. Erona sisällöntuottoon pääkäyttäjän tunnuksella on se, että, he eivät voi luoda tapahtumatyyppejä, eivätkä näe asiakaslistaa, eli eivät voi valita ketkä näkevät tapahtumien tyyppejä.

Jotta pystytte tekemään alla olevia toimenpiteitä, teidän täytyy olla kirjautuneena sisään ylläpidon tunnuksella. Jokainen ohje alkaa sivuston etusivulta, eli osoitteesta https://book.videovisitlive.com/fi/

Palvelun tekniset vaatimukset videoyhteyden kannalta löytyvät Työasema -ohjeesta.

Jos ohjeessa pyydetään ottamaan yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen, ohjeet tähän löytyvät täältä.

Tapahtuman luominen, tiedot ja poistaminen, eli Muokkaa kalenteria

 1. Painakaa eCare Event oikeassa yläkulmassa
 2. Kalenteriasetukset alta painakaa Muokkaa kalenteria

Tapahtuman luominen

 • Osallistujan maksimimäärä -valintaruutuun laittakaa asiakkaiden maksimimäärä
  • Osallistujamäärä on Osallistujien maksimimäärä + 1, eli asiakkaat + tapahtuman luoja
  • Maksimi mitä saatte käyttää riippuu teidän sopimuksesta
   • Epäselvissä tilanteissa kysykää henkilöltä, joka on hoitanut teidän tilaukset taikka sales@videovisit.fi
 • Istunnon nauhoitus -valintaruutu nauhoittaa istunnon, jotta sitä pystyisi katselemaan myöhemmin
 • Pakota soittoon vastaus -valintaruutu pakottaa soittoon vastauksen samalla tavoin, kuten pakkosoitto toimii ammattilaisen näkymästä
 • Tapahtuman tyyppi -pudotusvalikosta valitkaa tapahtumaa vastaava tapahtumatyyppi
  • Jos sopivaa tapahtumatyyppiä ei löydy, katsokaa ohjeen kohta Tapahtumatyypin luonti
 • Näytä ulkopuoliselle ryhmälle -pudotusvalikko näkyy jos jos olette eCare -event järjestäjä, eli jaatte muille yrityksille sisältöä
  • Tästä pudotusvalikosta voitte jakaa tapahtumia yrityksille, joille kyseinen ulkopuolinen ryhmä on jaettu
  • Tästä lisää ohjeessa eCare -event järjestäjän ohjeet
 • Alkaen -kohtaan valitkaa päivämäärä, kellonaika sekä kesto
  • Alku-ajan täytyy olla tulevaisuudessa, eli esimerkiksi jos kello on 12:15, ette voi laittaa tapahtumaa alkamaan 12:15, vaan aikasintaan 12:30
 • Kieli -pudotusvalikosta valitkaa asiakkaiden laitteen kieli
  • Jos haluatte, että tapahtuma näkyy kalenterissa useammalla eri kielellä, kirjoittakaa ne kaikki
 • Nimi -kenttään kirjoittakaa tapahtuman nimi
 • Kuvaus -kenttään voitte kirjoittaa vaihtoehtoisen tapahtuman kuvauksen
 • Kun olette valmis, painakaa alhaalta Lähetä

Tapahtuman tiedot

 1. Muokkaa kalenteria -sivulla on lista, jossa tapahtumat ovat listattuna
 2. Painakaa Tiedot tapahtuman riviltä, jota haluatte tarkastella
 3. Täältä löydätte tapahtuman tiedot
  • Liittymislinkki ja Liittymislinkki mobiililaitteille
   • Tarkoitettu ammattilaisia varten, tämän avulla tapahtumaan pystyy liittymään ilman omaa VV Home (eli eCare) tunnusta
  • Tapahtuman ID tarvitaan joskus teknistä tukea varten
  • Tapahtuman aihe
  • Alkaen ja Loppuen ovat tapahtuman alku- ja loppuajat
  • Kesto kertoo tapahtuman keston
  • Osallistujamäärä kertoo kuinka monta henkilöä on osallistumassa tapahtumaan
   • Tämä ei ole tapahtuman osallistujien maksimimäärä
  • Pakotettu soittoon vastaus kertoo onko pakotettu soittoon vastaus käytössä
  • Vidyon extension id tarvitaan joskus teknistä tukea varten
 4. Täällä voi myös lisätä osallistujia
  1. Lisätessä järjestelmän käyttäjiä, kuten asiakkaita, käyttäkää asiakkaan sähköpostiosoitetta lisätessä asiakkaita tapahtumaan
   • Tunnuksen sähköpostiosoitteen löydätte nopeiten menemällä ensiksi oikeasta yläkulmasta Yrityksen ylläpitoon, josta Käyttäjät alta Työntekijät -listaan
  2. Kirjoittakaa Etu- ja Sukunimi -kenttiin jotain
  3. Kun olette valmis, painakaa Lähetä

Tapahtuman poistaminen

 1. Muokkaa kalenteria -sivulla on lista, jossa tapahtumat ovat listattuna
 2. Painakaa Poista tapahtuman riviltä, jonka haluatte poistaa

Nauhoitukset kalenterissa

 1. Painakaa eCare Event oikeassa yläkulmassa
 2. Kalenteriasetukset alta painakaa Muokkaa kalenterin nauhoituksia

Nauhoituksen lisäys

Nauhoitukset näkyvät asiakkaiden kalenterissa ja niitä voi käydä katsomassa kellonajasta riippumatta

 • Tällä hetkellä on mahdollista lisätä Youtube -nauhoituksia näkymään asiakkaiden kalenteriin
  • Jos teillä on tarve tallentaa tapahtumia sekä näyttää näitä nauhoitteita asiakkaille, ottakaa yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen
 1. Kirjoittakaa Tai syötä Youtube-videon ID -kenttään videon ID, eli v= jälkeen oleva kirjain-numero sarja muokkaamatta sitä
  • Vihreällä taustalla yllä olevassa esimerkkikuvassa
 2. Anna Youtube-videolle otsikko -kenttään kirjoittakaa asiakkaille näkyvä otsikko
 3. Alkaen -kenttään valitkaa päivämäärä ja kellonaika
  • Ajan täytyy olla tulevaisuudessa, eli jos on 01.01.2018 kello 08:00, aikaisin aika, jonka voitte valita on 2018-01-01 08:15
  • Videon voi käydä katsomassa milloin haluaa riippumatta kellonajasta
  • Video ei lähde pyörimään automaattisesti, kun on valittu ajankohta
 4. Tapahtuman tyyppi -pudotusvalikosta valitkaa tapahtumatyyppi, joka on osoitettu käyttäjille, joille video halutaan näyttää
 5. Toistetaan -valintanappilistasta valitkaa haluttu toistoasetus
  • Jos valitaan jokin muu, kuin Kerran, täytyy myös valita Loppuen, johon voidaan valita päivämäärä, jolloin video näkyy kalenterissa viimeisen kerran

Nauhoitukset näkyvät kalenterissa vasta aloituspäivänä sekä toistopäivinä, eli jos luot nauhoituksen seuraavaksi päiväksi, se näytetään kalenterissa vasta seuraavana päivänä kellonajasta riippumatta.

Nauhoitusten tiedot

 1. Muokkaa kalenterin nauhoituksia -sivulla on lista, jossa näkyy luodut nauhoitukset sekä niiden tiedot

Nauhoitusten poisto

 1. Muokkaa kalenterin nauhoituksia -sivulla on lista, jossa näkyy luodut nauhoitukset
 2. Painakaa Poista nauhoituksen riviltä, jonka haluatte poistaa

Tapahtumiin ilmoittautuminen ja liittyminen

Voitte liittyä ja ilmoittautua tapahtumiin joko VV Homen käyttöliittymästä taikka Tapahtuman tiedot -sivulta, josta löytyy lisää tietoa ohjeen kohdasta Tapahtuman tiedot.

Liittyminen ja ilmoittautuminen VV Home:n käyttöliittymästä

 • Pääsette VV Home:n käyttöliittymään joko kirjautumislinkistä, joka on annettu teille isäntäorganisaatiosta. Toinen vaihtoehto, on kirjautua sisään ja mennä osoitteeseen https://book.videovisitlive.com/fi/ecare/index/calendar.
 • Jos teidän pitää ilmoittautua tapahtumaan, jota ette ole luoneet, voitte tehdä sen kalenterissa, painakaa tapahtumaa ja sen jälkeen Ilmoittaudu
 • Kun tapahtuma alkaa, hälytysääni alkaa soimaan sekä näkymään tulee vihreä palkki, jossa lukee tapahtuman nimi, painakaa tästä päästäksenne tapahtumaan

Puhelu

Kun olet soittanut asiakkaalle

 1. Varmistakaa että teillä on valittuna oikea kamera sekä äänilähteet asetukset kohdassa.
 2. Varmistakaa että teillä on Kaiunesto päällä.
 3. Painakaa yläpuolella olevaa nappia mennäksenne eteenpäin.
 4. Videoyhteyden muodostuttua näette aluksi vain oman kuvanne, tämä johtuu siitä että teidät viedään valmiiksi videotapaamiseen odottamaan vastaanottajan liittymistä. Odota maltillisesti kutsutun mukaan tuloa.
 5. Kun useampi osapuoli on liittyneet videotapaamiseen, vastaa näkymä vieressä olevaa kuvaa, eli vastapuolien kuva näkyy isolla ja teidän kuvanne näkyy oikeassa alareunassa pienellä.

Tapahtuman ajan pidentäminen

 • Jos kuulette puhelun aikana merkkiäänen, tämä tarkoittaa, että varauksen aika on loppumassa.
 • Voitte pidentää puhelun kestoa 15 minuuttia kerrallaan painamalla vihreää luuria kahdesti.

Tapahtuman lopettaminen

 • Se, että pystyykö tämän tekemään riippuu organisaation asetuksista
 • Tapahtuma lopetetaan painamalla punaista luuria yksi taikka kaksi kertaa riippuen organisaation asetuksista
  • Jos asiakkaat lähtevät pois puhelusta painamalla punaista luuria, puhelu jää päälle ja jatkaa hälyttämistä kun hän pääsee takaisin perus näkymään

Jos kuulette hälytysääntä, kuin joku olisi soittamassa puhelun aikana

 • Tämä johtuu siitä, että sinulla on Homen etusivu auki jossakin taustalla.
 • Sulje kaikki Home (eCare) välilehdet paitsi se, jossa sinulla on videoyhteys.

Puhelun aikana alhaalla olevat napit

 • Kamera-napista voitte estää ja kameranne näyttämisen
 • Kaiutin-napista voitte hiljentää muiden äänet ja poistaa hiljentämisen omalla laitteellanne
 • Mikrofoni-napista voitte hiljentää oman mikrofonin sekä poistaa hiljennyksen
 • Vaihda näkymää -napista voitte vaihtaa tapaa miten asiakkaat näkyvät ruudullanne
 • Ruudunjako -napista voitte aloittaa ruudunjaon, jolla voitte jakaa omaa näyttöänne
 • Seuraavasta pudotusvalikosta voitte valita miten teidän oma kuvanne näytetään ruudulla
 • Esitystila -napista voitte hiljentää muiden mikrofonit, tämä vaikuttaa kaikkiin osallistujiin, eli kaikkien muiden paitsi teidän paikallaolijoiden mikrofonit hiljennetään
  • Jos joku liittyy mukaan kesken tapahtuman, heidän mikrofoni ei ole hiljennetty, voitte tällöin painaa Esitystila -nappia kahdesti jos haluatte hiljentää heidät
 • Hae kamerat -nappi hakee laitteeseen kytketyt kamerat ja näyttää ne viereisessä pudotusvalikossa
  • Voitte valita pudotusvalikosta käytettävän kameran
 • Hae mikrofonit -nappi hakee laitteeseen kytketyt mikrofonit ja näyttää ne viereisessä pudotusvalikossa
  • Voitte valita pudotusvalikosta käytettävän mikrofonin