Asiakaslaitteen äänenvoimakkuuden säätäminen

  1. Kytkekää laitteeseen näppäimistö
  2. Painakaa CTRL+ALT pohjaan ja näppäilkää V V A G
    • Tämä tuo esille VideoVisit Agentin ja laittaa sen pauselle, eli estää sitä laittamasta selainta ohjelman eteen
  3. Painakaa Agentissa nappia Settings
  4. Asettakaa äänenvoimakkuus halutulle tasolle kohdasta Set speaker master volume
    • Haluttu taso riippuu käyttötapauksesta. Yleensä jos laitteen omat äänilaitteet ovat käytössä, on suositeltua käyttää 99%, mutta jos käytössä on Jabra ja laitteen käyttäjällä on hyvä kuulo, voi tiputtaa äänenvoimakkuuden esimerkiksi 60% tasolle
  5. Painakaa alhaalta OK ja menkää takaisin selaimeen