Aspa ja sisäinen

Asiakaan asiointipalveluohjeen löydätte täältä: Asiakkaan asiointipalveluohje

Asiakaspalvelu ja sisäinen -osio sisältää neljä palkkia

 1. Vasemmanpuoleisessa palkissa on asetuksia sekä sisäisen chatin ja palvelujonojen valinta
 2. Toisessa palkissa on valitun palvelujonon asiakkaat ja asetukset tai sisäisen chatin käyttäjät
 3. Kolmannessa palkissa on itse chat
 4. Oikeassa reunassa näkyy aktiiviset chatit

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu - asetukset ja kirjautuminen

Sisäänkirjautuminen

Jos et ole kirjautunut sisään, Asiakaspalvelu -otsikon ja käyttäjätunnuksesi alla lukee Olet kirjautunut ulos

 1. Painakaa Asiakaspalvelu -nappia, jossa lukee Olet kirjautunut ulos
 2. Valitkaa palvelujonot, joihin haluatte kirjautua sisään
 3. Kirjoittakaa halutessanne jokin käyttäjänimi, jonka asiakkaat näkevät
 4. Painakaa kirjaudu sisään

Uloskirjautuminen

 1. Painakaa Asiakaspalvelu -nappia
 2. Painakaa Kirjaudu ulos -nappia (kuvassa kohdassa 4, sen jälkeen, kun olette kirjautuneet sisään)

Valittujen palvelujonojen ja käyttäjänimen vaihtaminen sisäänkirjautumisen jälkeen

Tätä varten teidän on kirjauduttava asiakaspalvelusta ulos, eli käykää läpi Uloskirjautuminen -ohje, jonka jälkeen voitte vaihtaa asetuksia yllä olevan Sisäänkirjautuminen -ohjeen mukaisesti

Palvelujonot

Palvelujonolista

Voitte valita palvelujonon vasemmalla olevasta listasta, jos asetukset eivät ole auki. Jos näette Kirjaudu ulos tai Kirjaudu sisään -napin, teillä on asetukset auki, jonka voitte sulkea painamalla Asetukset -napin vieressä olevaa ruksia (yllä kuvassa, kohta 5)

Valitkaa listasta haluamanne palvelujono painamalla sitä (kuvassa Palveluesittely-Meet ja Palveluesittely-Vidyo). Näette listassa vain asetuksista valitsemanne huoneet. Jos kuulette äänen, että uusi jonottaja tuli palvelujonoon, katsokaa palvelujonot läpi.

Kun olette valinneet palvelujonon, jonon asiakaslistaus ilmestyy oikealle.

Asiakaslistaus

Asiakaslistauksessa nimen vasemmalla puolella on pallo, joka viittaa siihen palvellaanko kyseistä asiakasta vai ei. Vihreä pallo tarkoittaa, että asiakas on vielä jonossa ja punainen tarkoittaa sitä, että asiakasta ollaan palvelemassa. Voitte nähdä asiakkaat, joita olette itse palvelemassa oikealla puolella olevasta Aktiiviset keskustelut -listasta. Asiakaslistauksesta voitte valita asiakkaan painamalla nimeä (oikealla Ohje Toni). Tästä aukeaa Asiakkaan hallinta -napit.

Asiakkaan hallinta -napit

 • Puhekupla -ikoni aloittaa tekstichatin
  • Kun valitsette tämän, teiltä varmistetaan haluatteko aloittaa teksti-chatin valitun asiakkaan kanssa
  • Tämä avaa tekstichatin valkoiseen palkkiin ja asiakkaan nimi ilmestyy oikealle Aktiiviset keskustelut -listaan
 • Videokamera -ikoni aloittaa videoyhteyden
  • Kun valitsette tämän, teiltä varmistetaan haluatteko aloittaa video-chatin valitun asiakkaan kanssa
 • Raksi -ikoni vie asiakkaan vapautukseen takaisin jonoon ja asiakkaan poistoon jonosta

Palvelujonon asetukset

Palvelujonon asetuksiin pääsette painamalla asiakaslistauksessa Chat -tekstin vierestä Asetukset. Tätä ei näy sisäisessä chatissa. Täällä pystytte vaihtamaan jonotusviestin sekä näkemään aktiiviset asiakaspalvelijat.

Jonoon saapuva asiakas

Kun asiakas saapuu jonoon, tulee vasemmalle palvelujonolistaukseen ilmoitus Uusi asiakas!, katso vasemmalta saman niminen kuva.

Saapuva viesti

Kun saat uusia viestejä asiakkaalta, jonka keskustelua et ole sillä hetkellä katsomassa, saat siitä Uusia viestejä! -ilmoituksen, joka näkyy sekä oikeassa palkissa, jossa näkyy asiakaslistaus että asiakaslistauksessa.

Palvelujonolista
Asiakaslistaus
Asiakkaan hallinta -napit
Palvelujonon asetukset
Uusi asiakas!
Uusia viestejä!

Asiakkaan vapautus ja asiakkaan poisto jonosta

 • Asiakkaan vapautus, eli Vapauta varattu käyttäjä tarkoittaa sitä, että asiakas, jota olette palvelemassa vapautetaan takaisin jonoon
  • Tarvitsette tätä mahdollisesti, jos teidän tarvitsee antaa asiakas jonkun muun palveltavaksi
 • Poista käyttäjä jonosta poistaa kyseisen käyttäjän palvelujonosta
  • Poistosta tulee asiakkaalle ilmoitus, jos hän oli vielä aktiivinen

Voitte vapauttaa varatun käyttäjän tai poistaa käyttäjän jonosta valitsemalla halutun toiminnon ja painamalla kyllä. Ette voi vapauttaa käyttäjää, jota ette ole palvelemassa, eli kyseinen käyttäjä on odottamassa jonossa.

Aktiiviset keskustelut

Aktiiviset keskustelut -lista sijaitsee oikealla puolella näyttöä. Voitte valita listasta henkilön, jonka kanssa haluatte keskustella. Tässä listassa näkyy asiakkaat (Ohje Toni) sekä työkaverit (Sara ja Erja) sisäisestä chatista.

Jonosiirto

Voitte tarvittaessa siirtää asiakkaita palveltavaksi toiseen jonoon. Asiakas täytyy ottaa ensiksi jonosta ennen jonosiirtoa. Jonosiirron yhteydessä, kun asiakas poimitaan toisesta jonosta, säilyy keskusteluhistoria.

 1. Painakaa oikealla puolella olevassa listassa asiakkaan nimeä
 2. Painakaa vasemmanpuoleista kuvaketta
 3. valitkaa joho, johon haluatte asiakkaan siirtää (voi olla myös kiinni oleva jono, johon ammattilainen tulee paikalle tarvittaessa)
 4. Valitkaa alta Siirrä

Chat

Kun olette valinneet henkilön, jonka kanssa haluatte keskustella joko palvelujonon asiakaslistasta tai aktiivisista keskusteluista, chat aukeaa keskellä olevaan valkoiseen palkkiin.

 • Ylhäällä lukee asiakkaan nimi ja moneltako asiakasta on alettu palvelemaan
 • Oikealla on asiakaspalvelija, kuka palvelee kyseistä asiakasta
  • Jos asiakaspalvelija on joku muu kuin te itse, voitte katsoa nämä tiedot, mutta ette voi keskustella asiakkaan kanssa
 • Keskellä näkyy teidän ja asiakkaan välinen keskustelu
 • Alhaalla voitte kirjoittaa asiakkaille viestejä kirjoittamalla kenttään haluamanne viestinne ja painamalla Lähetä

Sisäinen Chat

Sisäinen Chat -osiossa voitte keskustella yrityksen sisäisesti. Tämä ei sisällä videoyhteyksiä, niitä varten voitte käyttää ajanvarausta, niin, että ajoitatte varauksen alkamaan heti.

Pääsette sisäiseen chattiin painamalla vasemmasta yläkulmasta Sisäinen Chat -nappia.

Sisäisen Chatin käyttäjälistaus

Voitte valita henkilön, jonka kanssa keskustella painamalla nimeä Sisäisen Chatin käyttäjälistauksessa. Kun painatte nimeä, aukeaa Chat (ohje yllä) sekä nimi ilmestyy Aktiiviset keskustelut -listaan

Jonosiirto

Jonosiirto ei toimi sisäisen chatin kanssa

Sisäinen Chat -nappi
Sisäisen Chatin käyttäjälistaus