VV Live Kundtjänst

Märk väl, du är inte inloggad i systemet på normala vägnar när du arbetar i kundtjänsten . Detta syns i kundtjänstens manöverpanel längst upp i webbfönstret, där du med en OBS! notis meddelas, att du arbetar i offline status.

Inloggning

 • Mata in ett användarnamn, Skötare, Vårdare osv.
 • Fortskrid att välja service kö du vill använda. Välj emellan de service köer, som finns uppräknade under Service Kö -texten.
 • Då du har valt dina specifika service köer, loggar du in genom att klicka på den gröna Logga in pil -ikonen, som finns direkt under kundtjänst-chatt texten.


Logga ut

 • När du inte använder tjänsten längre och du är på väg att logga ut, kom ihåg att tömma alla service köer i service köhanteringen där du har betjänat kunder.
 • Logga ut genom att klicka på den gråa Logga ut pil -ikonen, som finns i övre hörnet till vänster under Kund-Chatt texten
  • Om utloggningen inte lyckades, kontrollera att du inte har pågående chatt sessioner
  • Till nästa, prova trycka F5, som uppdaterar bildskärmen och sedan försök på nytt att logga ut

Den vänstra manöver panelen

 • I det vänstra status fältet finns din inloggnings information (Den röda - Offline, gröna - Online)
 • Under inloggnings informationen finns knappen för att Logga ut / Logga In
 • Nästa menyrad innehåller chatt information
  • Här kan du följa upp dina aktiva chatt sessioner
 • Följande menyrad visar köhanteringen av valda chatt-service element
  • Exempelvis, en chatt-kö på Spanska
   • Status av Chatt-kön i detta exempel – Aktiv (grön boll)
   • Här skriver du meddelanden till dina kunder
   • I rullmenyn visas användarnamnen som just nu arbetar i kundtjänsten och inom parentes är angivet mängden av aktiva personer som gör kundtjänst
   • Raden under visar antal av kunder i chattet.
    • Under namnet kan du läsa tidpunkten när kunden blev aktiverad i chattet.
    • Ikonen till höger visar om kontakten kommer via textchatt eller videochatt.
     • I detta exempel har kunden valt ett text baserat chatt
     • Ifall text chattet visar sig vara otillräckligt för en ypperlig kundservice, kan man lätt övergå till ett video chatt.
     • Notera att om kontakten har börjat med videochatt kan man inte övergå till textchatt.

Ikoner i nedre delen av webbfönstret

Ikonerna kan användas efter att du i manöverpanelen har aktiva kund chattar.

 • Ta bort -knappen befriar eller tar bort kunden från chattet
  • Du blir ombedd att välja emellan befria kunden eller ta bort kunden
  • Befria optionen, styr kunden tillbaka till köhanteringen och en annan kundservice agent kan fortsätta chattet med kunden
  • Ta bort optionen, avskaffar kunden från hela köhanteringen
   • Använd Ta bort -knappen efter att du har fulländat din kund betjäning
   • Kunderna kan se statistik i anknytning till chatt funktionerna. Kunden ser när han blev inkopplad till ett chatt, när kund betjäningen påbörjades, hur lång var väntetiden i kön, när kunden blev avlägsnad med Ta bort -knappen
 • Chatt -knappen, påbörjar ett nytt text chatt med kund
 • Videochatt -knappen, påbörjar ett nytt videochatt med kund. Läs mer i VV Live anvisningen för yrkeskunnig personal i sektionen för videochatt.

Chatt

I chattfönstret ser du dina egna meddelanden till vänster och kundens meddelanden visas till höger. Användarnamnen syns i chatt bubblan ovanför texten i pågående dialog.

Skriv din text i meddelande fältet och skicka iväg meddelandet genom att trycka på Enter -knappen eller genom att trycka på Skicka -knappen.

Frågor och svar ( FoS)

 • Varför försvinner kunder emellanåt från chattets köhantering?
  • Kunden har tryckt på Avsluta -knappen(X -ikonen), vilket avlägsnar kunden omedelbart från köhanteringen
 • Varför tar det sporadiskt en lång stund att fånga upp en kund från chattets köhantering och följande meddelande visas, Observera! Uppkopplingen av videoförbindelsen misslyckades. Kunden är avlägsnad från chattets köhantering.
 • Orsaken är att kunden har lämnat chatt webbsidan. Antingen har kunden stängt webbläsaren eller så har kundens videokonferens utrustning gått i viloläge. I viloläge är bildskärmen låst och all chatt service slutar upp att fungera.