VV Home Handledning för yrkeskunnig personal

1. Klicka på VideoVisit-ikonen, som länkar dig till adressboken.

2. Klicka på kalender-ikonen, som länkar dig till kalenderfunktionens aktiviteter.

3. Klicka på adressbok-ikonen, som länkar dig till adressboken.

4. Dämpa ringsignalen - ljudlöst läge / Slå på ringsignalen

5. Initiera en förbindelse med “Forcerad Anslutning”-knappen och rapportera orsaken till samtalet i ”Reason for Call” fältet. Nu kan du välja ditt kundnummer, som du har för avsikt att ringa upp. Notera att samtalet uppkopplas automatiskt utan att den uppringda kunden behöver svara eller röra surfplattan. Kontrollera att du har ett skriftligt godkännande från kunden för denna typ av samtal.

6. Granska obesvarade samtal.

7. Redigera antalet kontaktuppgifter du vill se i din kontaktlista.

8. Med sökfunktionen hittar du lätt det innehåll i kontaktlistan du behöver.

9. Du kan sortera tabellen genom att klicka på de individuella fälten.

10. Du kan här välja de kontakter du har behov att ringa upp.

11. Alla kontakter markerade JA kan tvingas till en automatisk uppkoppling d.v.s. utan att den uppringda kunden behöver svara eller röra surfplattan.

12. Navigera framåt / bakåt i dina kontaktuppgifter.

Initiera samtal till kund

 1. Välj en rad i din kontaktlista. Nu har du valt ditt nummer till din kund.
 2. Klicka på Ring
 3. Klicka på Bekräfta

Samtal mellan flera parter

Du kan ringa upp flera kunder samtidigt genom att välja flera rader i din kontaktlista. Därefter klicka på Ring och Bekräfta i sedvanlig ordning.

Forcerat Samtal

 1. Klicka på Force Connection
 2. Skriv in orsaken i fönstret för det forcerade samtalet. Klicka på Bekräfta knappen.
 3. Välj ditt kontaktnummer och klicka på RING knappen.

Observera att Forced Call knappen nu är belyst i grön färg. Den gröna färgen indikerar att funktionen för forcerat samtal har blivit vald och är aktiverad. Koppla upp forcerat samtal genom att klicka på BEKRÄFTA knappen.

Om du behöver korrigera ditt val, klicka igen på den gröna Forced Call knappen och färgen förvandlas till grå, vilket betyder att Forced Call funktionen är passiverad.

Ringa samtal

Efter uppringning av kund;

 1. Verifiera att du har valt rätt kamera och ljudutrustning.
 2. Verifiera att ekosläckning är aktiverad.
 3. Klicka på Anslut -knappen för att fortskrida.
 4. Allra först ser du din egen bild på bildskärmen. Efter att du har väntat en stund kommer uppkopplingen att fortskrida och du kan nu se din kund / kunder på den större delen av bildskärmen och dig själv till höger i nedre delen av bildskärmen.

Förlängning av konferensen

 • När du hör ett pipande ljud håller den reserverade tiden för konferensen att ta slut.
 • Du förlänger konferensen med 15 minuter åt gången genom att klicka på den gröna luren. Om du klickar på luren två gånger förlängs konferensen med 30 minuter o.s.v.

Koppla ner samtalet

 • Samtalet avslutas alltid genom att klicka på den röda lur-ikonen. Om systemet ber dig att bekräfta åtgärden klicka på luren en gång till.

OBS!

  • Bara de personer som har satt upp ett samtal kan avsluta ett samtal. Endast dessa personer kan se både den röda och gröna lur-ikonen på bildskärmen uppe I vänstra hörnet.
  • Det räcker inte att stänga ner webbläsaren eller webbfliken. Ifall du inte avslutar samtalet genom att klickar på den röda lur-ikonen fortsätter konferensen I aktivt tillstånd och alla konferens deltagare kommer att höra en ringsignal.
  • Ifall mottagaren av samtalet trycker på den röda luren, kommer samtalet inte heller att brista. Däremot kommer mottagaren att bli anropad av ringsignalen igen.
  • Ifall du hör ringsignaler under ditt konferens samtal kan det bero på att du inte har stängt ner alla Home ( E-Care ) flikar I din webbläsare. Stäng alla Home ( E-Care ) flikar utom den aktiva fliken var du har din pågående konferens.

Ta emot samtal

Inkommande samtal

 • Svara på ett inkommande samtal genom att klicka på den gröna balken med kundens/apparatens namn ovanför adressboken.
 • Viktigt att komma ihåg! Endast personen som har ringt dig kan avsluta samtalet. Om du avslutar ett inkommande samtal av misstag fortsätter konferensen i aktivt tillstånd. Detta innebär att du kan fortfarande se den gröna balken med kundens/apparatens namn ovanför adressboken som visar tydligt att du har ett pågående samtal. Genom att klicka på den gröna balken, styrs du tillbaka till det pågående samtalet.

Obesvarade samtal

Kunden har ringt, men vårdpersonalen har inte tagit emot samtalet

 • Obesvarade samtal dvs. samtal som inte har tagits emot, finns ackumulerade i fönstret för obesvarade samtal (se avsnitt Användargränssnitt, punkt 6).
 • Den Obesvarade samtal -ikonen lyser som grön och inom parentes finns antalet för obesvarade samtal uppräknat.
 • Ifrån detta läge kan du nu direkt ringa upp kunden, alldeles som du har ringt tidigare.
 • Efter att du har ringt upp kunden på nytt, försvinner raden med obesvarade samtal.
 1. Klicka på Obesvarade samtal
 2. Klicka på Ring

Töm listan med obesvarade samtal

 • Töm ett samtal i gången från listan genom att klicka på det röda krysset alldeles i slutet av raden.
 • Töm hela listan genom att klicka på den röda TÖM LISTAN -knappen.

Felsökning

Problem med ljudutrustning eller med egen video utrustning

 • Kontrollera att du har valt rätta ljudinställningar och videoinställningar. Kontrollering och justering av inställningarna kan göras i konfigureringsmenyn nedanför.
  • Se BILD 1.
  • Verifiera i konfigurations fönstret, innan du ringer ett samtal, att du har valt rätt Kamera, Högtalare och Mikrofon.
 • Ifall problem kvarstår, försäkra dig om att du har valt en utrustning som är kompatibel med Windows miljö och att dessa utrustningar dessutom är valda som default utrustningar i din Windows omgivning.
  • Klicka på högtalare-ikonen i nedre högra hörnet på bildskärmen med den högra musknappen nedtryckt och välj ljudinställningar.
  • Klicka i bakgrunden, vilket visar alla apparater som är ur bruk och som inte kan användas.
  • Ifall den ljudutrustning du vill använda är i grå färg, klicka med högra musknappen nedtryckt på den gråa delen och ta utrustningen i bruk igen.
  • Efter detta kan du igen klicka på den ljudinställning du vill använda genom att hålla högra musknappen nedtryckt och sedan välja denna inställning som grundinställning.
  • Gå igenom ovanstående procedur också för din Inspelningsutrustning.

Vit bildskärm

 • Detta kan ibland hända med Internet Explorer -webbläsaren
 • Om vit bildskärm inträffar upprepade gånger på samma dator, rekommenderar vi att ni tar i bruk Firefox ESR webbläsaren på denna dator. Instruktioner för installering av Firefox hittar ni i Arbetsstations-manualen.

Alternativa åtgärder

 • Om ni inte kan åtgärda era problem eller om ni har olika problem än de ovanför nämnda, ber vi er vänligen först kontakta er egen tekniska service organisation eller administratören för er service.
 • Ifall ni ser felsituationer i systemet, kontakta snarast möjligt VideoVisits tekniska service team
  • Om problemet eller felsituationen är obestridlig och administratören samtycker, kontakta då genast VideoVisits tekniska service team.
  • Vid kontakt är vi tacksamma för följände information
   • Tidpunkten när problemet inträffade
   • Operativsystemet (Windows 7, 8, 8.1, 10 eller annat)
   • Webbläsaren och dess revision
  • Studera den Tekniska Guiden för tilläggsinformation.

BILD 1 Konfigurering och inställning av video utrustning

BILD 2 VideoVisit videokonferens meny

STATUSIKONER I NEDRE DELEN AV BILDSKÄRMEN

 • Kamera -ikonen, hindra / tillåt din bild att synas till mottagaren i konferensen
 • Högtalare -ikonen, ändra ljudnivå på din apparat eller mottagarens apparat, tyst / lyssna
 • Mikrofon-ikonen, mikrofonen är avslagen / på kopplad
 • Växla layout, du kan påverka hur mottagaren syns på din bildskärm
 • Dela bildskärm, du kan dela din skärm med mottagaren
 • Bild-i-Bild, du kan bestämma hur du syns på mottagarens bildskärm
 • Presentera, när du presenterar dämpas alla andras mikrofoner i konferensen.
  • Ifall en ny person plötsligt ansluter sig till mötet, måste föreläsaren klicka 2 gånger på presentera-ikonen, ifall den nya konferensmedlemmen behövs dämpas ned.
 • Sök kamera, du kan hämta all inkopplad kamera utrustning och ser dem i en rullmeny.
  • Välj er kamera utrustning från rullmenyn.
 • Sök mikrofon, du kan hämta all inkopplad mikrofon utrustning och ser dem i en rullmeny.
  • Välj er mikrofon utrustning från rullmenyn