VV Home Sisällöntuotto pääkäyttäjä

Jotta pystytte tekemään alla olevia toimenpiteitä, teidän täytyy olla kirjautuneena sisään ylläpidon tunnuksella. Jokainen ohje alkaa sivuston etusivulta, eli osoitteesta https://book.videovisitlive.com/fi/

Jos ohjeessa pyydetään ottamaan yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen, ohjeet tähän löytyvät täältä.

Yleistä

Tapahtumat luodaan tapahtumatyyppien alle. Tapahtumatyypit määrittelevät sen, että kenelle tapahtumat näkyvät.

Aluksi käyn läpi yleiset asiat tapahtumatyyppien luonnista ja muokkauksesta, sitten käyn läpi, miten tapahtumatyyppi voidaan rajata tietyille käyttäjille, jonka jälkeen käyn läpi miten luoda tapahtumia sekä laittaa asiakkaille näkymään nauhoituksia.

Lopuksi kerron miten yritysten välinen sisällöntuotto toimii.

Tapahtumatyyppien luonti ja muokkaus

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa Muokkaa tapahtumien tyyppejä
 4. Täällä voitte luoda tapahtumatyyppejä sekä muokata niitä, ohjeet näihin alta

Tapahtumatyypin luonti

 1. Jos haluat, että tapahtuma näkyy kaikille yrityksen henkilöille, valitkaa Julkinen tapahtuma
 2. Kieli -kohtaan laittakaa asiakkaiden käyttöliittymän kieli
 3. Nimi -kohtaan laittakaa tapahtumatyypin nimi, tämä on pakollinen kenttä
 4. Kuvaus -kohtaan voitte halutessanne kirjoittaa tapahtumatyypin kuvauksen
  • Tämä ei ole näkyvissä asiakkaille, pelkästään ylläpitäjille sekä sisällöntuottajille
 5. Kun olette valmis, painakaa Lähetä

Tapahtumatyypin muokkaus

 1. Muokkaa tapahtumien tyyppejä -sivulla on listaus jo olemassa olevista tapahtumatyypeistä
 2. Painakaa Muokkaa tapahtumatyypin riviltä, jota haluatte muokata
 3. Täällä voitte muokata asetuksia, jotka valittiin tapahtumatyypin luonnin aikana

Muokkaa käyttäjäkohtaisia tapahtumatilauksia

Täällä laitetaan tapahtumatyypit näkymään halutuille käyttäjille.

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Käyttäjäasetukset alta painakaa Muokkaa käyttäjäkohtaisia tapahtumatilauksia
 4. Pylväät oikealla ovat olemassa olevat tapahtumatyypit ja rivit ovat käyttäjätunnuksia
 5. Valitkaa halutut valintaruudut
 6. Kun olette valmiit, painakaa alhaalta Päivitä
 7. Tapahtumatyypille luodut tapahtumat ilmestyvät tunnuksen kalenteriin seuraavan kerran, kun he katsovat kalenteria, eli jos kalenteri on jo valmiiksi auki, ne eivät ilmesty sinne, ennen kuin he menevät kalenteriin uudelleen
 8. Jos käyttäjällä ei ole kalenteri näkyvissä, katsokaa kohta Näkymän muuttaminen ohjeesta VV Home pääkäyttäjä.

Tapahtuman luominen, tiedot ja poistaminen, eli Muokkaa kalenteria

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa Muokkaa kalenteria

Tapahtuman luominen

 • Osallistujan maksimimäärä -valintaruutuun laittakaa asiakkaiden maksimimäärä
  • Osallistujamäärä on Osallistujien maksimimäärä + 1, eli asiakkaat + tapahtuman luoja
  • Maksimi mitä saatte käyttää riippuu teidän sopimuksesta
   • Epäselvissä tilanteissa kysykää henkilöltä, joka on hoitanut teidän tilaukset taikka sales@videovisit.fi
 • Istunnon nauhoitus -valintaruutu nauhoittaa istunnon, jotta sitä pystyisi katselemaan myöhemmin
 • Pakota soittoon vastaus -valintaruutu pakottaa soittoon vastauksen samalla tavoin, kuten pakkosoitto toimii ammattilaisen näkymästä
 • Tapahtuman tyyppi -pudotusvalikosta valitkaa tapahtumaa vastaava tapahtumatyyppi
  • Jos sopivaa tapahtumatyyppiä ei löydy, katsokaa ohjeen kohta Tapahtumatyypin luonti
 • Näytä ulkopuoliselle ryhmälle -pudotusvalikko näkyy jos jos olette eCare -event järjestäjä, eli jaatte muille yrityksille sisältöä
  • Tästä pudotusvalikosta voitte jakaa tapahtumia yrityksille, joille kyseinen ulkopuolinen ryhmä on jaettu
  • Tästä lisää ohjeessa eCare -event järjestäjän ohjeet
 • Alkaen -kohtaan valitkaa päivämäärä, kellonaika sekä kesto
  • Alku-ajan täytyy olla tulevaisuudessa, eli esimerkiksi jos kello on 12:15, ette voi laittaa tapahtumaa alkamaan 12:15, vaan aikasintaan 12:30
 • Kieli -pudotusvalikosta valitkaa asiakkaiden laitteen kieli
  • Jos haluatte, että tapahtuma näkyy kalenterissa useammalla eri kielellä, kirjoittakaa ne kaikki
 • Nimi -kenttään kirjoittakaa tapahtuman nimi
 • Kuvaus -kenttään voitte kirjoittaa vaihtoehtoisen tapahtuman kuvauksen
 • Kun olette valmis, painakaa alhaalta Lähetä

Tapahtuman tiedot

 1. Muokkaa kalenteria -sivulla on lista, jossa tapahtumat ovat listattuna
 2. Painakaa Tiedot tapahtuman riviltä, jota haluatte tarkastella
 3. Täältä löydätte tapahtuman tiedot
  • Liittymislinkki ja Liittymislinkki mobiililaitteille
   • Tarkoitettu ammattilaisia varten, tämän avulla tapahtumaan pystyy liittymään ilman omaa VV Home (eli eCare) tunnusta
  • Tapahtuman ID tarvitaan joskus teknistä tukea varten
  • Tapahtuman aihe
  • Alkaen ja Loppuen ovat tapahtuman alku- ja loppuajat
  • Kesto kertoo tapahtuman keston
  • Osallistujamäärä kertoo kuinka monta henkilöä on osallistumassa tapahtumaan
   • Tämä ei ole tapahtuman osallistujien maksimimäärä
  • Pakotettu soittoon vastaus kertoo onko pakotettu soittoon vastaus käytössä
  • Vidyon extension id tarvitaan joskus teknistä tukea varten
 4. Täällä voi myös lisätä osallistujia
  1. Lisätessä järjestelmän käyttäjiä, kuten asiakkaita, käyttäkää asiakkaan sähköpostiosoitetta lisätessä asiakkaita tapahtumaan
   • Tunnuksen sähköpostiosoitteen löydätte nopeiten menemällä ensiksi oikeasta yläkulmasta Yrityksen ylläpitoon, josta Käyttäjät alta Työntekijät -listaan
  2. Kirjoittakaa Etu- ja Sukunimi -kenttiin jotain
  3. Kun olette valmis, painakaa Lähetä

Tapahtuman poistaminen

 1. Muokkaa kalenteria -sivulla on lista, jossa tapahtumat ovat listattuna
 2. Painakaa Poista tapahtuman riviltä, jonka haluatte poistaa

Nauhoitukset kalenterissa

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa Muokkaa kalenterin nauhoituksia

Nauhoituksen lisäys

Nauhoitukset näkyvät asiakkaiden kalenterissa ja niitä voi käydä katsomassa kellonajasta riippumatta

 • Tällä hetkellä on mahdollista lisätä Youtube -nauhoituksia näkymään asiakkaiden kalenteriin
  • Jos teillä on tarve tallentaa tapahtumia sekä näyttää näitä nauhoitteita asiakkaille, ottakaa yhteyttä VideoVisitin tekniseen tukeen
 1. Kirjoittakaa Tai syötä Youtube-videon ID -kenttään videon ID, eli v= jälkeen oleva kirjain-numero sarja muokkaamatta sitä
  • Vihreällä taustalla yllä olevassa esimerkkikuvassa
 2. Anna Youtube-videolle otsikko -kenttään kirjoittakaa asiakkaille näkyvä otsikko
 3. Alkaen -kenttään valitkaa päivämäärä ja kellonaika
  • Ajan täytyy olla tulevaisuudessa, eli jos on 01.01.2018 kello 08:00, aikaisin aika, jonka voitte valita on 2018-01-01 08:15
  • Videon voi käydä katsomassa milloin haluaa riippumatta kellonajasta
  • Video ei lähde pyörimään automaattisesti, kun on valittu ajankohta
 4. Tapahtuman tyyppi -pudotusvalikosta valitkaa tapahtumatyyppi, joka on osoitettu käyttäjille, joille video halutaan näyttää
 5. Toistetaan -valintanappilistasta valitkaa haluttu toistoasetus
  • Jos valitaan jokin muu, kuin Kerran, täytyy myös valita Loppuen, johon voidaan valita päivämäärä, jolloin video näkyy kalenterissa viimeisen kerran

Nauhoitukset näkyvät kalenterissa vasta aloituspäivänä sekä toistopäivinä, eli jos luot nauhoituksen seuraavaksi päiväksi, se näytetään kalenterissa vasta seuraavana päivänä kellonajasta riippumatta.

Nauhoitusten tiedot

 1. Muokkaa kalenterin nauhoituksia -sivulla on lista, jossa näkyy luodut nauhoitukset sekä niiden tiedot

Nauhoitusten poisto

 1. Muokkaa kalenterin nauhoituksia -sivulla on lista, jossa näkyy luodut nauhoitukset
 2. Painakaa Poista nauhoituksen riviltä, jonka haluatte poistaa

Yritysten väliset eCare Event-tilaukset

Yritykset voivat jakaa tapahtumia muiden VV Home:a käyttävien yritysten kesken.

eCare Event-järjestäjät, ryhmän luominen

Tarvitsette ryhmän, jolle jaatte sisältöä.

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa eCare Event-järjestäjien asetukset
 4. Ryhmän nimi -kenttään laittakaa ryhmää kuvaava nimi
 5. Kuvaus -kenttään laittakaa tarvittaessa ryhmän lisätietoja
 6. Valitse yritykset joille näytetään -valintaruutu listasta valitkaa yritys, jolle haluatte jakaa sisältöä
  • Kun jaatte sisältöä, pystytte valitsemaan yhden ryhmän ja sisältö jaetaan kaikille yrityksille, jotka ovat valittuna listasta
  • Eri tapaisia tapahtumia varten kannattaa luoda erikseen omat ryhmät, koska yritys, jolle olette jakamassa tapahtumia, pystyy rajoittamaan ryhmät tietyille asiakkailleen
  • Kun jaatte toiselle yritykselle uuden ryhmän, muistakaa ilmoittaa siitä heille
 7. Kun olette valmis, paikanaa Lähetä

eCare Event-järjestäjät, ryhmän muokkaus

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa eCare Event-järjestäjien asetukset
 4. Nykyiset ryhmät -listassa, näette olemassa olevat ryhmät
 5. Painakaa Muokkaa ryhmän rivillä, jota haluatte muokata
 6. Yrityksen poistaminen ryhmästä
  1. Yritys -listassa näette yritykset
  2. Painakaa Poista yrityksen riviltä, jonka haluatte poistaa
 7. Yrityksen lisääminen ryhmään
  1. Valitkaa yritys Lisää yritys ryhmään -pudotusvalikosta
  2. Painakaa Lähetä

eCare Event-järjestäjät, ryhmän poistaminen

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa eCare Event-järjestäjien asetukset
 4. Nykyiset ryhmät -listassa, näette olemassa olevat ryhmät
 5. Painakaa Poista ryhmän rivillä, jonka haluatte poistaa

Tapahtuman jakaminen ryhmälle

Kun luotte tapahtumaa, valitkaa Näytä ulkopuoliselle ryhmälle -pudotusvalikkoon haluttu ryhmä, tästä lisää ohjeen kohdassa Tapahtuman luominen.

Yritysten väliset eCare Event-tilaukset, eli jaetun ryhmän hyväksyminen ja poistaminen

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Kalenteriasetukset alta painakaa Yritysten väliset eCare Event-tilaukset
 4. Täällä näette listan, jossa on listattuna ryhmät, mitä muut yrityset ovat jakaneet teille
 5. Valitkaa valintaruudut ryhmien riveille, joiden tapahtumia haluatte näyttää asiakkaille
 6. Painakaa Lähetä, kun olette valmis

Muokkaa ulkopuolisia tapahtumatilauksia, eli jaetun ryhmän tapahtumien näyttäminen asiakkaille

 1. Painakaa Yrityksen ylläpito oikeassa yläkulmassa
 2. eCare alta painakaa eCare
 3. Käyttäjäasetukset alta painakaa Muokkaa ulkopuolisia tapahtumatilauksia
 4. Pylväät oikealla ovat olemassa olevat ryhmät ja rivit ovat käyttäjätunnuksia
 5. Valitkaa halutut valintaruudut
 6. Kun olette valmiit, painakaa alhaalta Päivitä
 7. Tapahtuman tyypille luodut tapahtumat ilmestyvät tunnuksen kalenteriin seuraavan kerran, kun he katsovat kalenteria, eli jos kalenteri on jo valmiiksi auki, ne eivät ilmesty sinne, ennen kuin he menevät kalenteriin uudelleen
 8. Jos käyttäjällä ei ole kalenteri näkyvissä, katsokaa kohta Näkymän muuttaminen ohjeesta VV Home pääkäyttäjä.

eCare event-operaattorit

Event operaattorit ovat käyttäjiä, joilla on oikeus luoda ja pitää tapahtumia, mutta he eivät voi luoda tapahtumatyyppejä, eivätkä näe asiakaslistaa, eli eivät voi valita ketkä näkevät tapahtumien tyyppejä.

Jos tarvitsette tämän tapaista käyttäjätiliä, kysykää asiaa myynniltä, sales@videovisit.fi.